Це функціональне рівняння є одним з найважливіших в теорії вейвлет-аналізу, і називається рівнянням масштабування або рівнянням уточнення. Для функції Хаара можна знайти, що коефіцієнти . Для здобувачів ступеня доктора філософії за освітньо-науковою програмою Матеріалознавство за спеціальністю 132 Матеріалознавство (вступ 2022 року). Значення сумарних і відповідно середніх квадратів для поліноміальних контрастів оцінюється стандартним чином, тобто за […]